طغیان

مستندی تهیه شده در بنیاد روایت فتح که به بررسی رویدادهای سیاسی و اجرایی در زمان سیل به شکلی کاملا متفاوت پرداخته و دوربین مستند تونسته در لحظاتی بسیار حساس تصاویر نابی رو ثبت کنه.

نویسنده و کارگردان : ناصر نادری
تصویربردار : محمد کاملی
تدوین : پوریا نجفی
طراحی و ترکیب صدا : مجید آقایی