نوشته‌ها

صدابرداری لایو

صدابرداری Live ما در احتیاجات مختلف اجتماعی بارها نیاز به شنیدن صدای فراگیر و بلند داشته ایم . برای مثال در مراسم سخنرانی رئیس جمهور نیاز به شنیدن صدا در بین جمعیت چند هزار نفری داشته ایم . یا در یک کنسرت نیاز به شنیدن صدای سازها و خواننده در ب…

مهندسی صدا

مهندسی صدا به امور مختلفی از تحلیل صدا گفته میشود که بیشتر شامل بخش آکوستیک می شود. آکوستیک به معنی علم شناخت صدا به تحلیل رفتار موج مکانیکی صدا در حالات مختلف ماده و اجسام و اشیاء مختلف می پردازه. آکوستنیک یکی از پیچیده ترین دانش های…